קורס שלושה כוכבים

קורס כוכב אחד | קורס שני כוכבים | קורס שלושה כוכבים | קורס שלושה כוכבים ספורטיבי | קורס מדריכי צלילה | קורס נייטרוקס
____________________________________________________________________________________

כללי

קורס צולל בכיר (שלושה כוכבים) נוצר כדי לקדם את הצולל לרמה מקצועית גבוהה, הן במישור המקצועי והן במישור העיוני. בסיום הקורס, תהיו מצוידים בכלים שיאפשרו לכם להתמודד עם מרבית מצבי הצלילה האפשריים ולהפעיל שיקול דעת נכון בכל מצב.

כישורים אלה יאפשרו לכם להוביל קבוצת צוללים (מוסמכים) ויציבו אתכם בנקודת זינוק טובה למסלול הדרכה. מסלול ההכשרה לצולל בכיר מחולק לשני חלקים: האחד – השתלמויות שמיועדות לשכלול היכולת האישית בנושאים מקצועיים. השני – למידת הבסיס להובלת קבוצה של צוללים ולקיחת אחריות על צוללים אחרים, כולל מתן דוגמא אישית, התנהגות מקצועית ושמירה על ערכי הטבע. מבנה הקורס מאפשר גמישות מירבית בבחירת מסלול הכשרה רצוף או מפוצל.

מטרות הקורס

1. לשכלל את יכולת הצולל ולהביאה לרמה המקצועית הגבוהה ביותר.
2. להעשיר את הידע העיוני של הצולל ולהביא את החניך לדרגת ידע ברמת מדריך.
3. לחנך לאחריות ולמתן דוגמא אישית.
4. להקנות את היסודות של הובלת קבוצת צוללים.
5. לפתח את יכולת התכנון וארגון הצלילה, בהתייחס לתנאי הים ורמת הצוללים.
6. לפתח יכולת לניתוח מצבים מתחת למים, ולהביא ליכולת פתרון בעיות מהירה ויעילה.

תנאי קבלה

1. צולל 2 כוכבים או דרגה מקבילה מהתאחדות בינלאומית מוכרת.
2. גיל 16 ביום פתיחת הקורס (מועמד שגילו מתחת ל-18 חייב באישור הורים).
3. הצהרה על בריאות תקינה.
4.  ביטוח בתוקף.
5. 40 צלילות מתועדות לפחות מיום הסמכת הצולל בדרגת 2 כוכבים.

מבנה הקורס

במישור המעשי מתמקד הקורס בתרגול מצבי חרום, הובלת קבוצת צוללים והכרת תנאי הביצוע של צלילות עד עומק 42 מטר. התרגולים המעשיים משולבים זה בזה, ונועדו להקנות לכם יכולת להתמודד עם מצבים משתנים, להעריך, לנתח ולהגיע לפתרון בעיות במהלך התרחשותן. במישור העיוני תוכלו להרחיב את ידיעותיכם בתיאוריית הצלילה ותגיעו למעשה לרמת הידע של מדריך צלילה.

היתרים

1. צולל שלושה כוכבים רשאי להוביל קבוצות צוללים מוסמכים.
2. הצולל רשאי להצטרף למדריך מוסמך כמסייע בהדרכת חניכים, ביחס מדריך:חניך של 8:1.
3. הצולל רשאי לצלול עד עומק של 42 מטר, ביחד עם צולל נוסף בעל דרגת שלושה כוכבים ומעלה.