המצב הבטחוני בסיני

בשנים האחרונות התרחשו מספר פיגועי טרור ברחבי העולם בכלל ובסיני בפרט, אשר הפכו את העולם בכללותו למקום פחות בטוח. מזה תקופה מתפרסמות ידיעות המזהירות ישראלים מלנסוע לסיני בשל התראות ביטחון שונות. איננו מקלים ראש בהתראות אלה ומתייחסים אליהם במלוא הזהירות האפשרית. בשל כך אנו דואגים, בין היתר, כי הקבוצות הנוסעות דרכנו יהיו מאובטחות בדרכן לספינה וחזרה למעבר הגבול.

כמו כן, המדריכים שלנו מתודרכים לפעול בהתאם לאמצעי זהירות שהתווינו לשם הקטנת החיכוך עם האוכלוסיה המקומית והקטנת הסיכון של הקבוצות שלנו. אנו לא ממליצים לאף אחד מלקוחותינו להתעלם מאזהרות אלה וכל אחד ואחד רשאי וצריך לעשות את השיקול הבטחוני האישי בעצמ. אי לכך, אנו מבקשים מלקוחותינו לחתום על הצהרה מתאימה בקשר למצב הבטחוני ובקשר לאחריות האישית הנדרשת בפעילות הצלילה בפרט.