טיולי צלילה עם הדרכה מקומית
(בסיני ובמצרים)

 

11/09/2022 - 14/09/2022

מיני ספארי - 
טיסלגרום וראס מוחמד

 • SNEFRO PEARL - שם הספינה

 • מספר לילות - 3

 • מחיר - 440 אירו 

18/09/2022 - 25/09/2022

סיני - 
ריפים וספינות טרופות

 • SNEFRO TARGET - שם הספינה

 • מספר לילות - 7

 • מחיר - 950 אירו 

18/09/2022 - 21/09/2022

מיני ספארי - 
טיסלגרום וראס מוחמד

 • SNEFRO PEARL - שם הספינה

 • מספר לילות - 3

 • מחיר - 440 אירו 

21/09/2022 - 24/09/2022

מיני ספארי - 
טיסלגרום וראס מוחמד

 • SNEFRO PEARL - שם הספינה

 • מספר לילות - 3

 • מחיר - 440 אירו 

25/09/2022 - 28/09/2022

מיני ספארי - 
טיסלגרום וראס מוחמד

 • SNEFRO PEARL - שם הספינה

 • מספר לילות - 3

 • מחיר - 440 אירו 

28/09/2022 - 01/10/2022

מיני ספארי - 
טיסלגרום וראס מוחמד

 • SNEFRO PEARL - שם הספינה

 • מספר לילות - 3

 • מחיר - 440 אירו 

01/10/2022 - 08/10/2022

סיני הקלאסית

 • SNEFRO LOVE - שם הספינה

 • מספר לילות - 7

 • מחיר - 950 אירו 

02/10/2022 - 05/10/2022

מיני ספארי - 
טיסלגרום וראס מוחמד

 • SNEFRO PEARL - שם הספינה

 • מספר לילות - 3

 • מחיר - 440 אירו 

12/10/2022 - 15/10/2022

מיני ספארי - 
טיסלגרום וראס מוחמד

 • SNEFRO PEARL - שם הספינה

 • מספר לילות - 3

 • מחיר - 440 אירו 

16/10/2022 - 19/10/2022

מיני ספארי - 
טיסלגרום וראס מוחמד

 • SNEFRO PEARL - שם הספינה

 • מספר לילות - 3

 • מחיר - 440 אירו 

23/10/2022 - 26/10/2022

מיני ספארי - 
טיסלגרום וראס מוחמד

 • SNEFRO PEARL - שם הספינה

 • מספר לילות - 3

 • מחיר - 440 אירו 

26/10/2022 - 29/10/2022

מיני ספארי - 
טיסלגרום וראס מוחמד

 • SNEFRO PEARL - שם הספינה

 • מספר לילות - 3

 • מחיר - 440 אירו 

30/10/2022 - 02/11/2022

מיני ספארי - 
טיסלגרום וראס מוחמד

 • SNEFRO PEARL - שם הספינה

 • מספר לילות - 3

 • מחיר - 440 אירו 

02/11/2022 - 05/11/2022

מיני ספארי - 
טיסלגרום וראס מוחמד

 • SNEFRO PEARL - שם הספינה

 • מספר לילות - 3

 • מחיר - 440 אירו 

06/11/2022 - 09/11/2022

מיני ספארי - 
טיסלגרום וראס מוחמד

 • SNEFRO PEARL - שם הספינה

 • מספר לילות - 3

 • מחיר - 440 אירו 

09/11/2022 - 12/11/2022

מיני ספארי - 
טיסלגרום וראס מוחמד

 • SNEFRO PEARL - שם הספינה

 • מספר לילות - 3

 • מחיר - 440 אירו 

13/11/2022 - 16/11/2022

מיני ספארי - 
טיסלגרום וראס מוחמד

 • SNEFRO PEARL - שם הספינה

 • מספר לילות - 3

 • מחיר - 440 אירו 

19/11/2022 - 26/11/2022

סיני הקלאסית

 • SNEFRO LOVE - שם הספינה

 • מספר לילות - 7

 • מחיר - 950 אירו 

19/11/2022 - 26/11/2022

סיני הקלאסית

 • SNEFRO SPIRIT - שם הספינה

 • מספר לילות - 7

 • מחיר - 950 אירו 

20/11/2022 - 23/11/2022

מיני ספארי - 
טיסלגרום וראס מוחמד

 • SNEFRO PEARL - שם הספינה

 • מספר לילות - 3

 • מחיר - 440 אירו 

23/11/2022 - 26/11/2022

מיני ספארי - 
טיסלגרום וראס מוחמד

 • SNEFRO PEARL - שם הספינה

 • מספר לילות - 3

 • מחיר - 440 אירו 

26/11/2022 - 03/12/2022

סיני הקלאסית

 • SNEFRO LOVE - שם הספינה

 • מספר לילות - 7

 • מחיר - 950 אירו 

26/11/2022 - 03/12/2022

סיני הקלאסית

 • SNEFRO SPIRIT - שם הספינה

 • מספר לילות - 7

 • מחיר - 950 אירו 

27/11/2022 - 30/11/2022

מיני ספארי - 
טיסלגרום וראס מוחמד

 • SNEFRO PEARL - שם הספינה

 • מספר לילות - 3

 • מחיר - 440 אירו 

30/11/2022 - 03/12/2022

מיני ספארי - 
טיסלגרום וראס מוחמד

 • SNEFRO PEARL - שם הספינה

 • מספר לילות - 3

 • מחיר - 440 אירו 

03/12/2022 - 10/12/2022

סיני הקלאסית

 • SNEFRO LOVE - שם הספינה

 • מספר לילות - 7

 • מחיר - 950 אירו 

10/12/2022 - 17/12/2022

סיני הקלאסית

 • SNEFRO LOVE - שם הספינה

 • מספר לילות - 7

 • מחיר - 950 אירו 

11/12/2022 - 18/12/2022

סיני הקלאסית

 • SNEFRO TARGET - שם הספינה

 • מספר לילות - 7

 • מחיר - 950 אירו 

10/12/2022 - 17/12/2022

סיני הקלאסית

 • SNEFRO LOVE - שם הספינה

 • מספר לילות - 7

 • מחיר - 950 אירו 

18/12/2022 - 21/12/2022

מיני ספארי - 
טיסלגרום וראס מוחמד

 • SNEFRO PEARL - שם הספינה

 • מספר לילות - 3

 • מחיר - 439 אירו 

21/12/2022 - 24/12/2022

מיני ספארי - 
טיסלגרום וראס מוחמד

 • SNEFRO PEARL - שם הספינה

 • מספר לילות - 3

 • מחיר - 439 אירו 

24/12/2022 - 31/12/2022

סיני הקלאסית

 • SNEFRO LOVE - שם הספינה

 • מספר לילות - 7

 • מחיר - 949 אירו 

25/12/2022 - 28/12/2022

מיני ספארי - 
טיסלגרום וראס מוחמד

 • SNEFRO PEARL - שם הספינה

 • מספר לילות - 3

 • מחיר - 439 אירו 

28/12/2022 - 31/12/2022

מיני ספארי - 
טיסלגרום וראס מוחמד

 • SNEFRO PEARL - שם הספינה

 • מספר לילות - 3

 • מחיר - 439 אירו 

31/12/2022 - 07/01/2023

סיני הקלאסית

 • SNEFRO LOVE - שם הספינה

 • מספר לילות - 7

 • מחיר - 999 אירו 

04/01/2023 - 07/01/2023

מיני ספארי - 
טיסלגרום וראס מוחמד

 • SNEFRO PEARL - שם הספינה

 • מספר לילות - 3

 • מחיר - 459 אירו 

07/01/2023 - 14/01/2023

סיני הקלאסית

 • SNEFRO LOVE - שם הספינה

 • מספר לילות - 7

 • מחיר - 999 אירו 

08/01/2023 - 11/01/2023

מיני ספארי - 
טיסלגרום וראס מוחמד

 • SNEFRO PEARL - שם הספינה

 • מספר לילות - 3

 • מחיר - 459 אירו 

08/01/2023 - 15/01/2023

סיני הקלאסית

 • SNEFRO SPIRIT - שם הספינה

 • מספר לילות - 7

 • מחיר - 999 אירו 

11/01/2023 - 14/01/2023

מיני ספארי - 
טיסלגרום וראס מוחמד

 • SNEFRO PEARL - שם הספינה

 • מספר לילות - 3

 • מחיר - 459 אירו 

14/01/2023 - 21/01/2023

סיני הקלאסית

 • SNEFRO LOVE - שם הספינה

 • מספר לילות - 7

 • מחיר - 999 אירו 

15/01/2023 - 22/01/2023

סיני הקלאסית

 • SNEFRO SPIRIT - שם הספינה

 • מספר לילות - 7

 • מחיר - 999 אירו 

15/01/2023 - 18/01/2023

מיני ספארי - 
טיסלגרום וראס מוחמד

 • SNEFRO PEARL - שם הספינה

 • מספר לילות - 3

 • מחיר - 459 אירו 

18/01/2023 - 21/01/2023

מיני ספארי - 
טיסלגרום וראס מוחמד

 • SNEFRO PEARL - שם הספינה

 • מספר לילות - 3

 • מחיר - 459 אירו 

21/01/2023 - 28/01/2023

סיני הקלאסית

 • SNEFRO LOVE - שם הספינה

 • מספר לילות - 7

 • מחיר - 999 אירו 

22/01/2023 - 25/01/2023

מיני ספארי - 
טיסלגרום וראס מוחמד

 • SNEFRO PEARL - שם הספינה

 • מספר לילות - 3

 • מחיר - 459 אירו 

22/01/2023 - 29/01/2023

סיני הקלאסית

 • SNEFRO SPIRIT - שם הספינה

 • מספר לילות - 7

 • מחיר - 999 אירו 

25/01/2023 - 28/01/2023

מיני ספארי - 
טיסלגרום וראס מוחמד

 • SNEFRO PEARL - שם הספינה

 • מספר לילות - 3

 • מחיר - 459 אירו 

28/01/2023 - 04/02/2023

סיני הקלאסית

 • SNEFRO LOVE - שם הספינה

 • מספר לילות - 7

 • מחיר - 999 אירו 

29/01/2023 - 01/02/2023

מיני ספארי - 
טיסלגרום וראס מוחמד

 • SNEFRO PEARL - שם הספינה

 • מספר לילות - 3

 • מחיר - 459 אירו 

29/01/2023 - 05/02/2023

סיני הקלאסית

 • SNEFRO SPIRIT - שם הספינה

 • מספר לילות - 7

 • מחיר - 999 אירו