top of page

טיולים קרובים - הרשימה המלאה

פנו אלינו בווטסאפ דרך הלחצן Let's Chat בתחתית העמוד


הטיולים בחסות ובשת"פ עם מחלקת הצלילה בחברה הגיאוגרפית
ניתן להתעדכן ביעדים נוספים גם באתר "צלילה גיאוגרפית" - כאן

אם לא מצאתם מועד מתאים עבורכם ברשימה כאן, אנא פנו אלינו וננסה לתכנן עבורכם טיול מתאים

Read More
הטיולים הקרובים - הדרכה ישראלית: List

06/04/2023 - 09/04/2023
פסח

טירן - ראס  מוחמד

 • מחיר בש"ח - 2660

 • SPIRIT - שם הספינה

 • מדריך - הדר הרתוך 

 • מסלול מקוצר

07/04/2023 - 09/04/2023
פסח

עקבה

 • מחיר בש"ח החל מ - 2100

 • ניתן לצאת בכל מועד שתרצו, פנו אלינו לתיאום

 • קבוצות עם מדריך ישראלי בכל מועד בתיאום

 • תכנית הטיול גמישה, ניתן לשנות מלונות, ימי צלילה ופעילויות נוספות

08/04/2023 - 11/04/2023
פסח

טירן - ראס  מוחמד
FC

 • מחיר בש"ח - 2660

 • South Moon - שם הספינה

 • מדריך - יגאל קלנוער/איציק רינגל 

 • מסלול מקוצר

09/04/2023 - 12/04/2023
פסח

דהב

 • מחיר בש"ח החל מ - 2050

 • ניתן לצאת בכל מועד שתרצו, פנו אלינו לתיאום

 • קבוצות עם מדריך ישראלי בכל מועד בתיאום

 • תכנית הטיול גמישה, ניתן לשנות מלונות, ימי צלילה ופעילויות נוספות

11/04/2023 - 15/04/2023

טירן - ראס  מוחמד
FC

 • מחיר בש"ח - 3200

 • South Moon - שם הספינה

 • מדריך - רם מנשה


19/04/2023 - 22/04/2023

טירן - ראס  מוחמד

 • מחיר בש"ח - 2660

 • SPIRIT - שם הספינה

 • מדריך - עדי שלו 

 • מסלול מקוצר

22/04/2023 - 26/04/2023
יום העצמאות

 • מחיר בש"ח - 3200

 • SPIRIT - שם הספינה

 • מדריך - שרון מוסיקי 

טירן - ראס  מוחמד

26/04/2023 - 29/04/2023
יום העצמאות

דהב

 • מחיר בש"ח החל מ - 2050

 • ניתן לצאת בכל מועד שתרצו, פנו אלינו לתיאום

 • קבוצות עם מדריך ישראלי בכל מועד בתיאום

 • תכנית הטיול גמישה, ניתן לשנות מלונות, ימי צלילה ופעילויות נוספות

27/04/2023 - 29/04/2023
יום העצמאות

עקבה

 • מחיר בש"ח החל מ - 2100

 • ניתן לצאת בכל מועד שתרצו, פנו אלינו לתיאום

 • קבוצות עם מדריך ישראלי בכל מועד בתיאום

 • תכנית הטיול גמישה, ניתן לשנות מלונות, ימי צלילה ופעילויות נוספות

27/04/2023 - 01/05/2023

טירן - ראס  מוחמד

 • מחיר בש"ח - 3200

 • SPIRIT - שם הספינה

 • מדריך - דימה בריסקין 

03/05/2023 - 07/05/2023

טירן - ראס  מוחמד

 • מחיר בש"ח - 3200

 • SPIRIT - שם הספינה

 • מדריך - ארז שלו

10/05/2023 - 13/05/2023

טירן - ראס  מוחמד

 • מחיר בש"ח - 2660

 • WL - שם הספינה

 • מדריך - אסף אורנשטיין 

 • מסלול מקוצר

17/05/2023 - 21/05/2023

שארם - דהב

 • מסלול מיוחד לאתרים המובחרים של דהב וטירן

 • מחיר בש"ח - 3400

 • Spirit- שם הספינה 

 • מדריך - ארז שלו 

24/05/2023 - 27/05/2023
שבועות

טירן - ראס  מוחמד
FC

 • מחיר בש"ח - 2660

 • SPIRIT - שם הספינה

 • מדריך - שרון מוסיקי/אביב אשכנזי

 • מסלול מקוצר

24/05/2023 - 27/05/2023
שבועות

דהב

 • מחיר בש"ח החל מ - 2050

 • ניתן לצאת בכל מועד שתרצו, פנו אלינו לתיאום

 • קבוצות עם מדריך ישראלי בכל מועד בתיאום

 • תכנית הטיול גמישה, ניתן לשנות מלונות, ימי צלילה ופעילויות נוספות

25/05/2023 - 27/05/2023
שבועות

עקבה

 • מחיר בש"ח החל מ - 2100

 • ניתן לצאת בכל מועד שתרצו, פנו אלינו לתיאום

 • קבוצות עם מדריך ישראלי בכל מועד בתיאום

 • תכנית הטיול גמישה, ניתן לשנות מלונות, ימי צלילה ופעילויות נוספות

25/05/2023 - 04/06/2023

שמורת טובטאהה - פיליפינים

 • עלות הטיול - 5,195 דולר

 • Seadoors - שם הספינה

 • מדריך - אסף כרסנטי

 • טיול מיוחד בשמורה המדהימה של הפיליפינים

31/05/2023 - 05/06/2023

אבו נוחאס - נדרשת ויזה

5 ימי צלילה

 • המסלול הכי יפה ומגוון בדרום סיני - ספינות טבועות וריפים

 • מחיר בש"ח - 3850

 • Spirit - שם הספינה

 • מדריך - רם מנשה

05/06/2023 - 10/06/2023

אבו נוחאס - נדרשת ויזה

5 ימי צלילה

 • המסלול הכי יפה ומגוון בדרום סיני - ספינות טבועות וריפים

 • מחיר בש"ח - 3850

 • Spirit - שם הספינה

 • מדריך - עדי שלו

08/06/2023 - 11/06/2023

טירן - ראס  מוחמד

 • מחיר בש"ח - 2660

 • WL- שם הספינה

 • מדריך - דוד אדלסון

 • מסלול מקוצר

14/06/2023 - 18/06/2023

שארם - דהב

 • מסלול מיוחד לאתרים המובחרים של דהב וטירן

 • מחיר בש"ח - 3400

 • Spirit - שם הספינה

 • מדריך - אלון רוט

15/06/2023 - 17/06/2023

עקבה

 • מחיר בש"ח החל מ - 2100

 • ניתן לצאת בכל מועד שתרצו, פנו אלינו לתיאום

 • קבוצות עם מדריך ישראלי בכל מועד בתיאום

 • תכנית הטיול גמישה, ניתן לשנות מלונות, ימי צלילה ופעילויות נוספות

21/06/2023 - 24/06/2023

טירן - ראס  מוחמד
FC

 • מחיר בש"ח - 2660

 • SPIRIT - שם הספינה

 • מדריך - עופר עתיר

 • מסלול מקוצר

21/06/2023 - 24/06/2023

דהב

 • מחיר בש"ח החל מ - 2050

 • ניתן לצאת בכל מועד שתרצו, פנו אלינו לתיאום

 • קבוצות עם מדריך ישראלי בכל מועד בתיאום

 • תכנית הטיול גמישה, ניתן לשנות מלונות, ימי צלילה ופעילויות נוספות

24/06/2023 - 28/06/2023

טירן - ראס  מוחמד

 • מחיר בש"ח - 3200

 • Spirit- שם הספינה

 • מדריך - אסף אורנשטיין

28/06/2023 - 01/07/2023

טירן - ראס מוחמד

 • מחיר בש"ח - 2660

 • Spirit - שם הספינה

 • מדריך - שרון מוסיקי

 • מסלול מקוצר

01/07/2023 - 05/07/2023

טירן - ראס מוחמד

 • מחיר בש"ח - 3200

 • Spirit- שם הספינה

 • מדריך - ארז שלו

05/07/2023 - 08/07/2023

טירן - ראס מוחמד

 • מחיר בש"ח - 2660

 • SPIRIT - שם הספינה

 • מדריך - דוד אדלסון

 • מסלול מקוצר

12/07/2023 - 16/07/2023

שארם - דהב

 • מסלול מיוחד לאתרים המובחרים של דהב וטיראן

 • מחיר בש"ח - 3400

 • Spirit - שם הספינה

 • מדריך - אסף אורנשטיין

13/07/2023 - 15/07/2023

עקבה

 • מחיר בש"ח החל מ - 2100

 • ניתן לצאת בכל מועד שתרצו, פנו אלינו לתיאום

 • קבוצות עם מדריך ישראלי בכל מועד בתיאום

 • תכנית הטיול גמישה, ניתן לשנות מלונות, ימי צלילה ופעילויות נוספות

19/07/2023 - 22/07/2023

דהב

 • מחיר בש"ח החל מ - 2050

 • ניתן לצאת בכל מועד שתרצו, פנו אלינו לתיאום

 • קבוצות עם מדריך ישראלי בכל מועד בתיאום

 • תכנית הטיול גמישה, ניתן לשנות מלונות, ימי צלילה ופעילויות נוספות

19/07/2023 - 23/07/2023

טירן - ראס מוחמד
FC

 • מחיר בש"ח - 3200

 • Spirit - שם הספינה

 • מדריך - שרון מוסיקי

27/07/2023 - 01/08/2023

אבו נוחאס - נדרשת ויזה
5 ימי צלילה

 • המסלול הכי יפה ומגוון בדרום סיני - ספינות טבועות וריפים

 • מחיר בש"ח - 3850

 • Spirit - שם הספינה

 • מדריך - אלון רוט

01/08/2023 - 05/08/2023

טירן - ראס מוחמד

 • מחיר בש"ח - 3200

 • SPIRIT - שם הספינה

 • מדריך - ארז שלו

09/08/2023 - 13/08/2023

טירן - ראס מוחמד

 • מחיר בש"ח - 3200

 • Spirit - שם הספינה

 • מדריך - אסף אורנשטיין

16/08/2023 - 20/08/2023

שארם - דהב

 • מסלול מיוחד לאתרים המובחרים של דהב וטירן

 • מחיר בש"ח - 3400

 • SPIRIT - שם הספינה

 • מדריך - הדר הרתוך

17/08/2023 - 19/08/2023

עקבה

 • מחיר בש"ח החל מ - 2100

 • ניתן לצאת בכל מועד שתרצו, פנו אלינו לתיאום

 • קבוצות עם מדריך ישראלי בכל מועד בתיאום

 • תכנית הטיול גמישה, ניתן לשנות מלונות, ימי צלילה ופעילויות נוספות

23/08/2023 - 26/08/2023

דהב

 • מחיר בש"ח החל מ - 2050

 • ניתן לצאת בכל מועד שתרצו, פנו אלינו לתיאום

 • קבוצות עם מדריך ישראלי בכל מועד בתיאום

 • תכנית הטיול גמישה, ניתן לשנות מלונות, ימי צלילה ופעילויות נוספות

23/08/2023 - 27/08/2023

טירן - ראס מוחמד

 • מחיר בש"ח - 3200

 • WL - שם הספינה

 • מדריך - שרון מוסיקי

27/08/2023 - 31/08/2023

טיסלגורם - ראס מוחמד
נדרשת ויזה

 • מחיר בש"ח - 3200

 • Spirit - שם הספינה

 • מדריך - עדי שלו

31/08/2023 - 03/09/2023

טירן - ראס מוחמד

 • מחיר בש"ח - 2660

 • Spirit - שם הספינה

 • מדריך - ארז שלו

 • מסלול מקוצר

06/09/2023 - 10/09/2023

טירן - ראס מוחמד

 • מחיר בש"ח - 3200

 • Spirit - שם הספינה

 • מדריך - אסף אורנשטיין

14/09/2023 - 18/09/2023

ראש השנה

 • מחיר בש"ח - 3200

 • Spirit - שם הספינה

 • מדריך - לירון ירדני

טירן - ראס מוחמד
FC

21/09/2023 - 23/09/2023

עקבה

 • מחיר בש"ח החל מ - 2100

 • ניתן לצאת בכל מועד שתרצו, פנו אלינו לתיאום

 • קבוצות עם מדריך ישראלי בכל מועד בתיאום

 • תכנית הטיול גמישה, ניתן לשנות מלונות, ימי צלילה ופעילויות נוספות

21/09/2023 - 25/09/2023
יום כיפור

 • מחיר בש"ח - 3200

 • SPIRIT - שם הספינה

 • מדריך - יגאל קלנוער

טירן - ראס מוחמד
FC

23/09/2023 - 26/09/2023
יום כיפור

דהב

 • מחיר בש"ח החל מ - 2050

 • ניתן לצאת בכל מועד שתרצו, פנו אלינו לתיאום

 • קבוצות עם מדריך ישראלי בכל מועד בתיאום

 • תכנית הטיול גמישה, ניתן לשנות מלונות, ימי צלילה ופעילויות נוספות

26/09/2023 - 01/10/2023
סוכות

אבו נוחאס - נדרשת ויזה

5 ימי צלילה

 • המסלול הכי יפה ומגוון בדרם סיני - ספינות טבועות וריפים

 • מחיר בש"ח - 3850

 • WL - שם הספינה

 • מדריך - שחר מלמוד

27/09/2023 - 30/09/2023
סוכות

טירן - ראס מוחמד
FC

 • מחיר בש"ח - 2660

 • SPIRIT - שם הספינה

 • מדריך - דימה בריסקין

 • מסלול מקוצר

30/09/2023 - 04/10/2023
סוכות

 • מחיר בש"ח - 3200

 • SPIRIT - שם הספינה

 • מדריך - ארז שלו

טירן - ראס מוחמד

FC

04/10/2023 - 07/10/2023
סוכות

טירן - ראס מוחמד

 • מחיר בש"ח - 2660

 • SPIRIT - שם הספינה

 • מדריך - רם מנשה

 • מסלול מקוצר

04/10/2023 - 07/10/2023
סוכות

דהב

 • מחיר בש"ח החל מ - 2050

 • ניתן לצאת בכל מועד שתרצו, פנו אלינו לתיאום

 • קבוצות עם מדריך ישראלי בכל מועד בתיאום

 • תכנית הטיול גמישה, ניתן לשנות מלונות, ימי צלילה ופעילויות נוספות

05/10/2023 - 07/10/2023
סוכות

עקבה

 • מחיר בש"ח החל מ - 2100

 • ניתן לצאת בכל מועד שתרצו, פנו אלינו לתיאום

 • קבוצות עם מדריך ישראלי בכל מועד בתיאום

 • תכנית הטיול גמישה, ניתן לשנות מלונות, ימי צלילה ופעילויות נוספות

11/10/2023 - 15/10/2023

שארם - דהב

 • מסלול מיוחד לאתרים המובחרים של דהב וטירן

 • מחיר בש"ח - 3400

 • SPIRIT - שם הספינה

 • מדריך - איציק רינגל

05/10/2023 - 07/10/2023
סוכות

עקבה

 • מחיר בש"ח החל מ - 2100

 • ניתן לצאת בכל מועד שתרצו, פנו אלינו לתיאום

 • קבוצות עם מדריך ישראלי בכל מועד בתיאום

 • תכנית הטיול גמישה, ניתן לשנות מלונות, ימי צלילה ופעילויות נוספות

18/10/2023 - 21/10/2023

טירן - ראס מוחמד

 • מחיר בש"ח - 2660

 • WL - שם הספינה

 • מדריך - אסף אורנשטיין

26/10/2023 - 30/10/2023

טיסלגורם - ראס מוחמד
נדרשת ויזה

 • מחיר בש"ח - 3200

 • Spirit - שם הספינה

 • מדריך - לירון ירדני

01/11/2023 - 04/11/2023

טירן - ראס מוחמד

 • מחיר בש"ח - 2660

 • SPIRIT- שם הספינה

 • מדריך - בנג'י קרוקט

08/11/2023 - 11/11/2023

דהב

 • מחיר בש"ח החל מ - 2050

 • ניתן לצאת בכל מועד שתרצו, פנו אלינו לתיאום

 • קבוצות עם מדריך ישראלי בכל מועד בתיאום

 • תכנית הטיול גמישה, ניתן לשנות מלונות, ימי צלילה ופעילויות נוספות

08/11/2023 - 12/11/2023

טירן - ראס מוחמד

 • מחיר בש"ח - 3200

 • SPIRIT - שם הספינה

 • מדריך - שחר מלמוד

15/11/2023 - 19/11/2023

שארם - דהב

 • מסלול מיוחד לאתרים המובחרים של דהב וטירן

 • מחיר בש"ח - 3400

 • SPIRIT - שם הספינה

 • מדריך - עופר עתיר

16/11/2023 - 18/11/2023

עקבה

 • מחיר בש"ח החל מ - 2100

 • ניתן לצאת בכל מועד שתרצו, פנו אלינו לתיאום

 • קבוצות עם מדריך ישראלי בכל מועד בתיאום

 • תכנית הטיול גמישה, ניתן לשנות מלונות, ימי צלילה ופעילויות נוספות

22/11/2023 - 26/11/2023

טירן - ראס מוחמד

 • מחיר בש"ח - 3200

 • SPIRIT - שם הספינה

 • מדריך - דימה בריסקין

29/11/2023 - 03/12/2023

טירן - ראס מוחמד

 • מחיר בש"ח - 3200

 • SPIRIT - שם הספינה

 • מדריך - ארז שלו

07/12/2023 - 10/12/2023
חנוכה

טירן - ראס מוחמד

 • מחיר בש"ח - 2660

 • SPIRIT - שם הספינה

 • מדריך - שרון מוסיקי

 • מסלול מקוצר

10/12/2023 - 13/12/2023
חנוכה

טירן - ראס מוחמד

 • מחיר בש"ח - 2660

 • Spirit - שם הספינה

 • מדריך - ארז שלו

 • מסלול מקוצר

10/12/2023 - 13/12/2023
חנוכה

דהב

 • מחיר בש"ח החל מ - 2050

 • ניתן לצאת בכל מועד שתרצו, פנו אלינו לתיאום

 • קבוצות עם מדריך ישראלי בכל מועד בתיאום

 • תכנית הטיול גמישה, ניתן לשנות מלונות, ימי צלילה ופעילויות נוספות

13/12/2023 - 16/12/2023
חנוכה

טירן - ראס מוחמד

 • מחיר בש"ח - 2660

 • SPIRIT - שם הספינה

 • מדריך - עופר עתיר

 • מסלול מקוצר

14/12/2023 - 16/12/2023

עקבה

 • מחיר בש"ח החל מ - 2100

 • ניתן לצאת בכל מועד שתרצו, פנו אלינו לתיאום

 • קבוצות עם מדריך ישראלי בכל מועד בתיאום

 • תכנית הטיול גמישה, ניתן לשנות מלונות, ימי צלילה ופעילויות נוספות

20/12/2023 - 24/12/2023

טירן - ראס מוחמד

 • מחיר בש"ח - 3200

 • SPIRIT - שם הספינה

 • מדריך - שרון מוסיקי

28/12/2023 - 01/01/2024

ראש השנה האזרחית

 • מחיר בש"ח - 3200

 • SPIRIT - שם הספינה

 • מדריך - ארז שלו

טירן - ראס מוחמד

bottom of page